دوبلین deublin

شرکت Deublin در سال ۱۹۴۵ توسط لوک دابلر و دیک لین تاسیس شد . نام شرکت ترکیبی از دو نام خانوادگی است .

ورود Deublin به بازار جهانی همراه با  طراحی منحصر به فرد آن است که شامل مهر و موم مکانیکی است .

افزایش سرعت تجهیزات مختلف و به ویژه چاپ پرس ، منجر به تسریع تولید انواع محصولات در این بازار شد .

لوک دابلر، یک مهر و موم مکانیکی را با یک جریان متناوب طراحی کرد. این طرح بلافاصله توسط این صنعت پذیرفته شد و بنابراین رشد شرکت Deublin آغاز شد .

 

جزئیات تماس