شرکت فولاد خزر

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: