پتروشیمی بندر امام

پتروشیمی بندر امام

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: