پتروشیمی پارس جنوبی

پتروشیمی پارس جنوبی

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: