گروه ملی فولاد اهواز

گروه ملی فولاد اهواز

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: